Her avgjøres den første uenigheten i det nye kommunestyret

Samtlige punkter på lista gikk igjennom enstemmig, med unntak av posisjonene som ordfører og varaordfører da det nye kommunestyret hadde sitt første møte.