Slår hull på sparegrisen

For å dekke inn investeringer i skole, helse og omsorg vil rådmannen ta ut mer fra kraftfondet, hente større utbytte fra Sandefjord Bredbånd og ta opp større lån enn kommunen har hatt som leveregel.