Millionene renner inn fra skatt og aksjer

Kommunen fikk et driftsresultat på 212 millioner kroner i 2019. Samlet brukte kommunen 76 millioner kroner mindre enn budsjettert.