Lover minst én ny skole

KODAL SKOLE: Ordførerkandidat Bjørn Ole Gleditsch (H) er stolt av at kommunen nå bygger ny skole i Kodal. Skolen står ferdig til våren. – For oss som kommer fra gamle Sandefjord var det viktig å få til det som gamle Andebu kommune ikke fikk til alene, sier han.

KODAL SKOLE: Ordførerkandidat Bjørn Ole Gleditsch (H) er stolt av at kommunen nå bygger ny skole i Kodal. Skolen står ferdig til våren. – For oss som kommer fra gamle Sandefjord var det viktig å få til det som gamle Andebu kommune ikke fikk til alene, sier han. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I løpet av de neste fire årene skal minst én ny skole bygges i Sandefjord. Det lover ordfører og listetopp Bjørn Ole Gleditsch (H).

DEL

– Flere skoler er sprengt, og flere trenger oppgradering. Noe av det viktigste vi kan få til i neste periode, er en ny skole.

Ordfører og Høyres listetopp ved kommunevalget, Bjørn Ole Gleditsch, tar Sandefjords Blad med til Kodal for å illustrere satsingen på skole. Rett ved anlegget til idrettslaget bygges det nå ny skole.

– For oss som kommer fra gamle Sandefjord var det viktig å få til det som gamle Andebu kommune ikke fikk til alene, sier han.

LES OGSÅ: Her heises en ni tonns takstol på idrettshallen. Syv til gjenstår. Og etter ferien skal alle være på plass

Etter at Stokke ungdomsskole nylig ble oppgradert, er det nå gamle Sandefjord sin tur, mener Gleditsch. Før sommeren lanserte Høyre, Frp, KrF og Sp et ønske om en ny skole på Kariåsen som en mulighet. Selv om bygging ikke er vedtatt, eller plassering, er tanken å vurdere å erstatte skoler som Framnes, Vesterøya og Ormestad med én skole.

Det ideelle med Kariåsen, sett med hans øyne, er nærhet til et idrettsanlegg, akkurat som etableringen av Wang Ung ved Runar-anlegget på Haukerød. Manglende utvidelsesmuligheter ved flere av skolene og nye krav til standard, gjør det også naturlig med ny skole.

– Det handler også om levekår. Fornøyde lærere og ansatte smitter over på elevene og læring. Dette gjelder også barnehager. Vi er en kommune som vil vokse. Da må vi utvide skolekapasiteten. Men det må skje i samspill med foresatte, ansatte, administrasjonen i kommunen og de folkevalgte.

LES OGSÅ: Her vil de bygge ny skole

Løft – ikke fall

Skole er viktig for Høyre. Gleditsch mener at kartlegging og systemtatisk resultatoppfølging er nødvendig for at hver enkelt elev skal lykkes ut fra sine forutsetniner og bli aktive deltakere i samfunnet.

– Resultatene viser at sandefjordskolen er på rett vei. Når vi satser på kjernefagene norsk, matematikk og engelsk gir det flere elever mulighet til å påvirke sin egen framtid. Jo flere elever vi løfter, dess færre faller utenfor. Vi må stimulere til at flest mulig kommer igjennom hele skoleløpet.

LES OGSÅ: Politikerne er uenige om karakterer – og det er elevene også

– Hva med praktiske fag?

– Regjeringen setter fokus på de praktiske fagene i den nye læreplanen. Vi har tillit til at lærere og skoleledelse varierte læringsmetoder i alle fag. Dette gjelder de teoretiske fagene.

Jobb forebygger

Det første Gleditsch sier i møtet med Sandefjords Blad er at Høyre, i motsetning til andre og mindre partier, har en helhetlig politikk. I det legger han at økonomien skal være bærekraftig over tid, at det er uheldig både for innbyggere og ansatte å bruker mer penger enn man har, slik noen kommuner har gjort og fått svi for.

– Selv om noen er imot det vi står for, så har de fleste det bra i vår kommune. Men vi kan bli bedre på noen områder.

– Som?

– Utenforskap, arbeid, skole, psykiatri og rus. Noe kan skyldes hendelser i livet som gjør at mennesker blir satt ut. Det er bra at en del arbeidsgivere er villig til å gi personer med hull i CV-en en sjanse. Både private og det offentlige må jobbe med inkludering.

LES OGSÅ: Zarah Tajik (20) ble avvist butikkjobb – varmt mottatt på hotell

Bjørn Ole Gleditsch

Alder: 56

Bosted: Breidablikk

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Sivilstand: Ugift

Politisk erfaring: 28 år som folkevalgt, 16 av dem som ordfører, og 8 år som leder av hovedutvalget for kultur og fritid

– Dere får kritikk fra venstresiden om at forskjellene i samfunnet øker?

– Vår økonomi er basert på vekst. Forskjellene øker internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Likevel har Sandefjord og Norge mindre ulikhet sammenliknet med andre land.

Gleditsch viser til at forskjellene også økte under Stoltenberg-regjeringen.

– Bør det likevel være et mål å redusere forskjellene?

– Helt klart. Men vi er veldig tydelige på at det skal lønne seg å jobbe. Det gir et godt hverdagsliv, med gode kolleger. Da føler du at du bidrar og betyr noe. Vi ønsker vekst for å få flere og nye arbeidsplasser. Det sikrer velferden over tid. Går det dårlig i næringslivet, går det dårlig generelt. Videre må vi stimulere folkehelse og naturinteressen til barn, unge og voksne. Fysisk og psykisk helse henger sammen.

Ingen kvikk-fix

Sandefjord har den 5. største økningen i innbyggertall i andre kvartal og ligger på 4. plass på NHOs nærings-NM i Vestfold og Telemark. Kommunen har også sterkest vekst i antall nyetableringer. Dette vitner, ifølge Gleditsch, på at svartmalingen venstresiden holder på med ikke stemmer med virkeligheten.

Gleditsch underslår likevel ikke at Sandefjord har hatt høyere ledighet og en større andel uføre enn enkelte andre kommuner.

– Som Frode Anmarkrud i SV en gang sa; det er ingen kvikk-fix, men et langsiktig arbeid som kan snu dette. Det viktigste vi sier er at hver elev skal lykkes ut fra sitt ståsted gjennom kvalitet i barnehage og skole, med fokus på kunnskap.

Eiendomsskatt har aldri vært noe tema for Høyre. Gleditsch mener denne skatten er usosial og rammer de som har minst.

– Sandefjord har blant landets laveste kommunale avgifter. Dette hjelper spesielt de med lavest inntekt.

Derimot er han enig i at investeringer i arbeidende kapital bør stimuleres i sterkere grad, enn investeringer i næringsbygg. Å løse dette må imidlertid skje nasjonalt.

På investeringssiden peker Gleditsch ut to andre områder i tillegg til skole som blir viktige framover; flere omsorgsboliger og flere tilrettelagte boliger. 1. september er det anbudsfrist på bygging av omsorgsboliger i sentrum, og flere skal komme, blant annet i Stokke.

En smågutt

For å innlemme hele kommunen i løftene framover lover han ytterligere over 20 millioner kroner ut utbygging av bredbånd. Mesteparten skal skje i neste periode.

– Ser du noen uheldige sider ved å ha samme ordfører i 16 år eller mer?

– Jeg ser flere fordeler ved min lange erfaring og innsikt som ordfører, for å sikre best mulig utvikling av hele den nye kommunen. Jeg har en pott som ordfører på 36.000 kroner til ulike markeringer. Alt annet bevilges av adminstrasjonen etter politiske vedtak. Noen saker og ideer som kan gjøre Sandefjord til et bedre sted å bo og arbeide kan jeg løfte opp, men det er et politisk flertall som bestemmer retningen for kommunens utvikling. Det er rådmannen og hans administrasjon som styrer butikken. Maktmessig er ordføreren en smågutt sammenliknet med rådmannen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.