Robert stiller for ferskt parti: – Vi får flere standpunkter etter hvert

NORSKE TRADISJONER: Robert Nesset er Demokratenes førstekandidat til kommunevalget. Individets frihet, småskoler og et samfunn bygd norske tradisjoner og kulturarv er hans fanesaker.

NORSKE TRADISJONER: Robert Nesset er Demokratenes førstekandidat til kommunevalget. Individets frihet, småskoler og et samfunn bygd norske tradisjoner og kulturarv er hans fanesaker. Foto:

I floraen av partier, og side opp og ned med hva partiene vil, er det fort gjort å pløye seg gjennom programmet til Demokratene i Sandefjord.

DEL

– Lokallaget er nytt av året. Vi har ikke kommet så langt med å lage et lokalprogram, men vi vil få flere standpunkter etter hvert.

Robert Nesset er førstekandidat til Demokratene ved årets kommunevalg. Han har med seg to A4-ark til møtet med Sandefjords Blad. Det ene har fem kulepunkter:

Nei til all form for bompenger, nei til eiendomsskatt, nei til vindmøller, bevaring av Sandefjord som turistby, samt gode tilbud til alle også etter at butikkene er stengt.

Det andre A4-arket er en brettet brosjyre som innledes med syv nummererte punkter:

Bevar småskolene, individtilpasset pleie, nei til vindkraft i våre nærområder, nei til bompenger og GPS-veiprising, gjennomgang av NAV's rutiner (alle må behandles likt), samt bevaring av den flotte paradegata.

Det første punktet, om småskolene, har strek under seg og utropstegn bak. Det er fordi saken også er partiets viktigste.

– Småskolene er viktig for elevene, særlig de svake. Vi mener elevene har best av å gå i en småskole i sine lokalmiljøer.

Andre i partiet vet mer om dette enn ham. Derfor går Nesset videre til neste sak – individuelt tilpasset pleie.

LES MER: Skolene forfaller, sammenslåinger diskuteres, hva vil partiene i Sandefjord gjøre?

Bil og ferjer

– Vi ønsker mer valgfrihet mellom offentlige og private helsetjenester. Individet skal settes først.

– Betyr det flere private sykehjem og privatdrevne omsorgsboliger?

– Det har jeg ikke satt meg så veldig inn i. Så sier vi klart nei til bompenger. Det er usolidarisk at bilistene skal finansiere andre ting enn vei. Bompenger går særlig utover dem med svak økonomi.

– Hvordan vil dere finansiere nye veier?

– Det må gå på prioriteringer. Det viktigste er å holde kostnadene nede. Ja, vi vil bygge nye veier og sykkelveier, men bilistene betaler mer enn nok fra før.

– Bompenger er også et virkemiddel for å redusere køer?

– Jeg ser den, men bompenger er usolidarisk og tar bort friheten til den enkelte. Bompenger er ikke tema i Sandefjord, men det er krefter som jobber for det.

– Men igjen; hvordan vil Demokratene regulere trafikkbelastningen?

– Det er jeg også nysgjerrig på. Og vi er imot eiendomsskatt. Den rammer feil og er en for lett måte å skaffe seg inntekter på for en kommune. Det vitner om dårlig håndverk, eller hvilepute. Vi er også imot vindturbiner. De raserer naturen og gir liten miljøgevinst.

Robert Nesset

Alder: 52 år

Yrke: Parkeringsbetjent

Bosted: Østerøya

Sivil status: Gift, to barn

Politisk erfaring: Lite utad, men politisk engasjert i alle år

Ferjene har derimot en naturlig plass i Sandefjord, som et supplement til tog og fly, mener Nesset. Eventuell handelslekkasje er mindre viktig enn fri flyt av mennesker og økt aktivitet, særlig sommerstid.

Andre saker som er nevnt på arket er fornyet asfalt, gjeninnføring av fridag etter sankthans og en sterk sosial profil.

Tilpasse og bevare

På spørsmål om boligbygging, fortetting og byutvikling svarer Nesset at det må tas fra sak til sak. Derimot forsikrer han om at Demokratene vil være en garantist for sentrale verdier som norske tradisjoner og norsk kulturarv.

– Er disse verdiene i fare?

– Det vil jeg ikke si, men de blir hele tiden påvirket.

– Er pizza en del av norske tradisjoner og kulturarv?

– I grunnen ikke. Det er heller ikke kebab, men begge er populære. Vi tilpasser oss, men det bør være rom for rømmegrøt. Hovedpoenget er at vi ikke skal glemme vår kultur og våre tradisjoner, men bevare det.

Velgere bør stemme Demokratene for å få et småparti inn i det nye kommunestyret, mener Nesset. Han begrunner det med at de større og etablerte partiene kanskje ikke er så mottakelige for innspill og ideer. Partiet er dessuten blokkuavhengig, med medlemmer som kommer fra flere partier.

På det brettede A4-arket står det, innrammet, at mange plasserer Demokratene godt til høyre på den borgerlige siden. Det nevnes ikke at første setning i prinsipprogrammet – altså det som ligger til grunn for alle lokallagene – at partiet har et nasjonalistisk grunnsyn.

LES MER: Liberalistisk ungdom reagerer: – Et demokratisk problem at vi ikke kan stille til debatt

Moske-nekt

Siden programmet for lokalvalget foreløpig er sparsomt, kan velgere som ønsker å vite mer om hva partiet står for nasjonalt, lese i prinsipprogrammet at de vil ha Norge ut av EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet. De vil ha bevæpnet politi ved alle grenseposter. De vil ha mye større grad av forpliktende folkeavstemninger, også lokalt. De vil hindre sentralisering, føre en meget restriktiv innvandringspolitikk, gi økonomisk støtte til det frivillige skyttervesen og ha forbud mot bygging av moskeer i Norge.

Hva som skal skje med moskeer som allerede finnes, er ikke nevnt.

«Vår forpliktelse som nasjon er først og fremst å fremme norsk kultur og dens kristne idégrunnlag. Vi har derimot ingen plikt til å fremme andre lands religioner, kulturer eller språk», heter det i prinsipprogrammet.

Av programmet går det ikke fram om Demokratene også vil forby buddhisttempler eller andre religioners gudshus.

– Islam begynner å få en dominant posisjon. Det gjelder ikke bare religion, men også en ideologi som ikke passer i vårt vestlige samfunn, sier Nesset.

– Er religion viktig for Demokratene?

– Vi har ikke særlig tilknytning til religion, utover et kristent verdigrunnlag, sier Robert Nesset, som er optimist på egne og partiets vegne om å få nok stemmer til å bli representert i det nye kommunestyret.

LES MER: Slik har vi laget valgomaten

Artikkeltags