Storsatsing på bedre busstilbud

Nye og flere ruter, inklusiv nattbuss, og flere avganger er blant tiltakene det nå skal satses millioner på for å øke antall passasjer.