Vedum mener Lae presset Vestfold-kommunene

KRITISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener fylkesmannsembetet i Vestfold har gått lengre i å utøve sammenslåings-press mot kommunene enn i hans eget fylke Hedmark.

KRITISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener fylkesmannsembetet i Vestfold har gått lengre i å utøve sammenslåings-press mot kommunene enn i hans eget fylke Hedmark. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hardkjør fra daværende fylkesmann Erling Lae gjorde at Vestfold hadde få folkeavstemninger om kommunesammenslåing, hevder Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. – Tullprat, svarer Erling Lae selv.

DEL

(Tønsbergs Blad) Det var i «Politisk kvarter» på NRK P2 torsdag morgen at Vedum fyrte løs mot den tidligere fylkesmannen i Vestfold. Tema for debatten var en nylig publisert forskningsrapport om gjennomføringen av folkeavstemninger i norske kommuner i forbindelse med kommunereformen.

Over 200 folkeavstemninger ble gjennomført for at innbyggerne skulle si sin mening om kommunesammenslåing.

– De fleste kommunene klarte dette veldig fint, understreket Jan Erling Klausen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, som deltok i programmet.

Klausen, som opprinnelig er fra Holmestrand, er en av forskerne som har medvirket til rapporten. Han mente at i de fleste avstemningene hadde innbyggerne fått tydelige, spesifiserte alternativer å velge mellom, og at det på forhånd hadde funnet sted en utredning som tillot velgerne å danne seg en mening på informert grunnlag. Samtidig var det nær en tredjedel av kommunene der svaralternativene fremsto som mer uklare og det kunne være vanskelig for velgerne å vite hva de faktisk sa ja til.

Vedum kritiserte regjeringspartiene Høyre og Frp for ikke å ha gitt tydelige råd til kommunene om hvordan slike lokale folkeavstemninger bør gjennomføres.

– De ønsket i stedet å ha meningsmålinger. Hvis man leser rapporten er den knalltydelig på at regjeringens råd om målinger er et feilspor, det er folkeavstemninger som er den beste metoden. Så kommunalminister Jan Tore Sanner (H) bør lese rapporten, han bør lære, og skjønne at fremover behøver han ikke frykte folket, han bør respektere folket, mente Vedum.

Samtidig antyder noen av representantene for fylkesmannsembetene som er intervjuet i rapporten at det noen steder var uklare spørsmålsstillinger for nærmest å «bestille» et nei til sammenslåing. Vedum mente imidlertid at regjeringen uansett har seg selv å takke.

LES OGSÅ: Ingen sammenslåing i Re

LES OGSÅ: Re åpner for å slå seg sammen med andre kommuner

– Kjørte hardt

– Det var kaos, rot, en udemokratisk prosess. Det skulle vært en demokratireform, men det ble en sentraliseringsreform og man ønsket å undergrave de gode, lokale debattene, sa Vedum, og pekte på Vestfold som eksempel.

– I Vestfold, der det var mange kommunesammenslåinger, klarte man bevisst å unngå å ha folkeavstemninger fordi Erling Lae som fylkesmann kjørte så hardt på, sa Vedum.

LES OGSÅ: Re-folk vil til Tønsberg

LES OGSÅ: Re velger Tønsberg

Overfor Tønsbergs Blad utdyper Senterparti-lederen kritikken:

– Vestfold er det fylket i Norge som har flest sammenslåinger og der endringene er størst. I forhold til antallet sammenslåinger har antallet folkeavstemninger i Vestfold vært lite, hevder Vedum, som mener fylkesmannsembetet i Vestfold har vært svært offensivt når det gjelder å være pådriver for sammenslåinger.

– Det er det ingen tvil om, f.eks. når man sammenligner med mitt eget hjemfylke, Hedmark, der Sigbjørn Johnsen var fylkesmann. Her hadde man en mye mer forsiktig tilnærming. Erling Lae, som er tidligere Høyre-politiker, hadde en mye mer aktiv tilnærming, sier Vedum.

Han understreker at fylkesmennene får sine instrukser av regjeringen, og at Lae slik sett gjorde det han fikk beskjed om.

– Men det er likevel problematisk med en fylkesmann som opptrer så politisk, mener Vedum, og hevder presset fra fylkesmannsembetet har vært sterkere i Vestfold enn i Hedmark.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Folkeavstemninger om kommunesammenslåing i Vestfold

* 14. september 2015 avholdt Sande folkeavstemning første gang. 52,9 prosent stemte mot sammenslåing med andre kommuner. Det var tilnærmet dødt løp mellom dem som ville inn i en storkommune med Holmestrand, Hof og Re og dem som ville inn i en storkommune i Drammensregionen. De førstnevnte hadde ni stemmer fler.

* Samme dag avholdt Re folkeavstemning. 55 prosent sa nei til sammenslåing med andre kommuner. En storkommune med Holmestrand, Hof og Sande var alternativet.

* Samme dag avholdt Tjøme folkeavstemning. 45,2 prosent stemte for en sammenslåing med Nøtterøy, 36,1 prosent ville at Tjøme skulle bestå som egen kommune, mens 18,2 prosent ville gå sammen med både Nøtterøy og Tønsberg.

* 16. juni 2016 avholdt Sande folkeavstemning for annen gang. 68 prosent sa ja til sammenslåing med andre kommuner. 52,59 prosent av samtlige velgere foretrakk en sammenslåing med Hof og Holmestrand fremfor en sammenslåing med Drammen, Svelvik oa.

* I tillegg ble det 14. september 2015 avholdt folkeavstemning i Stokke og i Hogsnes, Bjelland og Smørberg grunnkrets i Tønsberg om grensejustering i Vear-Hogsnes-området. På Tønsberg-siden av grensen ville 97,3 prosent fortsatt tilhøre Tønsberg. I Vear krets i Stokke ville 63,8 prosent tilhøre Tønsberg. I resten av Stokke ville 77,8 prosent at Vear skulle følge med resten av Stokke inn i nye Sandefjord kommune.

– Farer med tullprat

Tidligere fylkesmann Erling Lae slår hardt tilbake mot kritikken fra Vedum, som han mener farer med tullprat.

– Han sier jo selv at jeg har handlet på oppdrag. Det er hvis jeg ikke hadde gjort det, at jeg hadde handlet politisk, og det har jeg ikke gjort, sier Lae.

– At det har vært flere sammenslåinger i Vestfold enn i Hedmark skyldes vel at det har vært mer fart i vestfoldingene, da, sier Lae, og er ikke bare ironisk.

LES OGSÅ: Bare 17 tønsbergensere vil til Sandefjord

– I Vestfold erfarte jeg hele tiden at lokalpolitikerne tenkte offensivt, at de var opptatt av å tilby innbyggerne tjenester av god kvalitet, og som sto seg over lengre tid, sier han.

Lae mener Vedum som parlamentarisk leder burde holde seg for god til å kritisere embetsverket.

Nå har jeg gått av, så jeg kan svare, men det hadde jeg ikke kunnet hvis jeg fortsatt hadde sittet i Vestfold, sier Lae, som mener Vedums kritikk egentlig rammer lokalpolitikerne i Vestfold, inkludert hans egne partifeller.

LES OGSÅ: Jonstang ønsker Tjøme velkommen

– Alle vedtak om kommunesammenslåing i Vestfold skjedde i henhold til lokalpolitikernes vilje og etter lokalt politisk initiativ. Fylkesmannens rolle var hele tiden å gi kommunene den hjelpen og støtten de selv ba om, sier Lae, som mener Vestfold-politikerne viste politisk mot:

I Norge har vi bare rådgivende folkeavstemninger. Ansvaret ligger alltid hos kommunestyret. Jeg vil rose lokalpolitikerne i Vestfold for ikke å skygge unna det ansvaret. De skjøv ikke folkeavstemninger foran seg, sier Erling Lae.

LES OGSÅ: – Lenge var det slik at Tønsberg skulle man snakke ned. Det er vi forbi

Vil ikke kritisere Lae

Fylkestingsrepresentant og leder av Vestfold Senterparti, Kathrine Kleveland, sier fylkesmannsembetenes rolle under kommunereformen er blitt diskutert i partiet, men vil ikke kommentere Erling Laes rolle spesielt.

– Det ble jo også avholdt folkeavstemninger i Vestfold, minner hun om, selv om hun gjerne hadde sett at det hadde vært flere.

– Jeg sto jo bl.a. på et folkemøte i Biorama og ba ordfører Alf Johan Svele (H) om å gjennomføre folkeavstemning i Holmestrand, sier hun. Det ble det imidlertid ikke noe av.

LES OGSÅ: Erling Lae og Vestfold-politikerne roses av Sanner

– Veldig spesielt

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) sier hun nesten skvatt da hun hørte kritikken fra Vedum mot Erling Lae og kommunesammenslåingsprosessene i Vestfold.

– Senterpartiet sier de ikke er imot kommunesammenslåinger, men for frivillighet. Da er det veldig spesielt at Senterpartiets leder rakker ned på det eneste fylket der den frivillige linjen lyktes fullt ut og der Senterpartiet lokalt har vært veldig konstruktive, mener Westgaard-Halle.

LES OGSÅ: Lae er overrasket over omkampen

Hun peker på at Senterparti-ordfører Bjarne Sommerstad i Andebu var en viktig pådriver for sammenslåing med Stokke og Sandefjord. Også partifelle Thorvald Hillestad spilte en viktig rolle da Re først orienterte seg mot Holmestrand, Hof og Sande, og så til slutt mot Tønsberg.

– Det virker som om Vedum prøver å dra opp en konflikt som ikke er der. Han er mot sammenslåinger uansett, mener Westgaard-Halle, som også reagerer på kritikken mot Erling Lae.

– Det er en grunn til at Vestfold-kommunene kjempet for å beholde fylkesmannsembetet i sammenslåingen med Telemark. Og det er at Fylkesmannen her har hatt en god dialog med kommunene, sier Westgaard-Halle.

Hun understreker at hun tar forskningsrapporten på alvor, men kjenner seg ikke igjen i Vedums kritikk mot regjeringen for dårlig støtte til kommunene i gjennomføringen av folkeavstemninger.

– Jan Tore Sanner har jo vært på besøk her i Vestfold stadig vekk, vi har fått utsatt frister osv., sier Lene Westgaard-Halle.

Artikkeltags