– Krav om fritt skolevalg er virkelighetsfjernt og udemokratisk

Denne uken la Arbeiderpartiet fram et forslag i Stortinget om å stanse regjeringens planer.