Ungdommen vil ha talerett i kommunestyret

Ungdomsrådet vil ha med representanter for de frivillige organisasjonene og la stemmen sin bli hørt i kommunestyret.