– Abortloven er en tragedie for vårt land, og den strider mot vårt syn på mennesket

KANDIDAT: Maren Anne Krüger (34) er listetopp for Partiet De Kristne. Hun håper å komme inn i kommunestyret etter valget.

KANDIDAT: Maren Anne Krüger (34) er listetopp for Partiet De Kristne. Hun håper å komme inn i kommunestyret etter valget. Foto:

Maren Anne Krüger (34) er listetopp for Partiet De Kristne. Hun mener at enkeltmennesket skal få mer å si.

DEL

Hun sier at det er viktig at folk får vite hva hun bærer med seg inn i politikken.

– Jeg mener at alle mennesker har like stor verdi som alle andre. De fleste politikere vil si det samme, men forskjellen er at jeg mener det, og at det kommer til uttrykk i vår politikk, sier hun.

LES OGSÅ: Lover minst én ny skole

Vil fjerne abortlov

Hun sier hennes urokkelige tro på enkeltmennesket også gjelder for det ufødte liv.

– Alle har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til død. Jeg vil tale de stemmeløse fostres sak, sier hun.

Partiet De Kristne er derfor imot dagens abortlov.

– Vi vil fjerne abortloven. Den er en tragedie for vårt land, og den strider mot vårt syn på mennesket. Vi vil legge til rette for at kommende mødre som står i en veldig vanskelig situasjon kan bære fram barnet. Etter vårt syn bør ikke aborter gjennomføres så sant mors liv ikke er i fare, sier Krüger.

LES OGSÅ: – Jobben som ordfører var den beste jeg har hatt

Granske barnevernet

Maren Anne Krüger og Partiet De Kristne er også imot at staten blander seg inn i enkeltmenneskets hverdag.

– Vi vil også være stemmen til de som blir behandlet på en urettmessig måte. Vi har vært i kontakt med familier som har hatt veldig dårlige erfaringer med barnevernet. Saker som kan karakteriseres som statlige overgrep. Derfor ønsker vi at det opprettes en uavhengig instans som kan se igjennom saker som er behandlet av barnevernet, for å se om familiene har fått den beste behandlingen, sier hun.

Partiet ønsker også at det skal bli lettere for foreldre å være hjemme med barna. Nybakte foreldre skal ikke presses av økonomi og andres forventninger til å sende sine små i barnehage, heter det i partiprogrammet.

– I de første årene av et barns liv har tryggheten alt å si. Det er essensielt at barnet er sammen med omsorgspersoner. Forskning sier at stressnivået hos ett- og toåringer er høyere hos barn som er mye i barnehagen. Jeg mener derfor at kontantstøtten burde være høyere, slik at foreldre hadde hatt større mulighet til å være hjemme sammen med barna sine, sier Krüger, som er utdannet politi, men som har vært hjemme med barna de siste ni årene.

LES OGSÅ: Hva vil partiene med ferjene? – Det er dem vi velger nå som kommer til å avgjøre

Mor og far

Krüger sier Partiet De Kristne er for likestilling, men ikke at kjønnene skal bli like.

– Alle mennesker er forskjellige, og det er også mann og kvinne. Det er ikke noe mål for oss å gjøre mann og kvinne helt like. Det skal være lik lønn for likt arbeid, og kjønnene skal ha like rettigheter, men vi vil ikke kvotere inn kjønn i arbeidsplasser eller skoler, sier hun.

I partiprogrammet skriver Partiet De Kristne at barn bør vokse opp med både mor og far, og partiet vil derfor ikke tillate at likekjønnede par får adoptere, benytte kunstig befruktning eller fungere som fosterhjem.

– Det er naturlig for et barn å vokse opp med en mamma og en pappa, og det er også det beste for barnet. Vi vil ikke legge til rette for at barna skal mangle en av foreldrene. Da frarøver vi barnet noe som er svært viktig for det, sier hun.

LES OGSÅ: Flere i arbeid – i en nedskalert kommune

Individuell frihet

Maren Anne Krüger mener de kristne grunnverdier bør prege det norske samfunnet.

– Tro er individuelt. Samtidig ser vi at de kristne grunnverdiene er godt for samfunnet og godt for menneskene som lever i det. Grunnloven er tuftet på de 10 bud, og det har vært en velsignelse for samfunnet vårt, sier hun.

Krüger trekker fram tre grunnverdier i programmet til Partiet De Kristne.

– Det er trygghet, frihet og ansvar. Vi mener at alle skal være trygge, og det er statens ansvar. Jøder skal få bære sin kipa og homofile skal kunne gå i gatene uten å være redde for å møte ukvemsord. Det er staten som må garantere dette gjennom lovgivning og håndheving av disse lovene. Samtidig er frihet viktig. Staten skal ikke bestemme hvordan mennesker skal leve livet sitt. Det bør være full valgfrihet for familier om hvordan de vil organisere hverdagen sin, sier hun.

Når det gjelder ansvar, mener Krüger at det bør plasseres der hun mener det hører hjemme:

– Hos hver enkelt av oss. Venstresiden i politikken mener at staten eller kommunen skal ta ansvar for å løse alle problemer for oss. Det mener ikke vi i Partiet De Kristne. Vi mener at vi skal løfte fram frivilligheten, og vi må også selv ta ansvar som medmennesker. Ser jeg at en gutt eller jente aldri kommer til mine barns bursdager er det mitt ansvar å gjøre noe med det, sier hun.

Maren Anne Krüger

  • Alder: 34
  • Bosted: Kodal
  • Sivil status: Gift, fire barn
  • Yrke: Har vært hjemme med fire barn. Politiutdannet. Har tidligere jobbet på krisesenteret i Tønsberg.
  • Politisk erfaring: Meldte seg inn i Partiet de Kristne for tre år siden. Har vært fylkesleder i Vestfold/Telemark. Sentralstyremedlem i De Kristne Unge.

Artikkeltags