Valg: Flere gjør som Hilde (60)

Både i Sandefjord og resten av landet øker antall forhåndsstemmer til kommunevalget. En forsker på kommunereformen tror geografisk tilhørighet vil slå ut på hvilke personer som blir valgt til kommunestyret.