Dags business går så vidt rundt. Likevel vil han legge ned nettbutikken, og kun satse på den fysiske butikken.

Dag Einar Vistad Hansen tar ikke ut lønn fra butikken han holder åpen 29 timer i uka ved siden av ordinær jobb. En lovendring om nikotin kan bli et være eller ikke være for hans virksomhet.