Ingen avklaring om støtte til Runar

Kommunestyret utsatte å behandle søknaden fra I.L Runar om å slippe utgifter til veiutbedringer på Haukerød. Årsaken er usikkerhet rundt lovverket.