Russen gjør grep for å hindre ulykker og bråk

FORBEREDER RUSSEFEIRINGEN: Russepresident Håvard Henriksen og visepresident Emma Davidsen, her med resten av årets russestyre i bakgrunnen.

FORBEREDER RUSSEFEIRINGEN: Russepresident Håvard Henriksen og visepresident Emma Davidsen, her med resten av årets russestyre i bakgrunnen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Årets russestyre legger ned stor innsats for å få en fin russefeiring.

DEL

– Vi er veldig motiverte for å få en bra russetid, sier russepresident Håvard Henriksen.

Fra startskuddet på årets russetid med vrengekro og russedåp i slutten av april, står arrangementene i kø for det som faktisk kan kalles verdens største russekull ved Sandefjord videregående skole (SVGS).

I god tid før dette står russestyret og skolens ressursgruppe bak holdningsskapende arbeid. Flere forebyggende arrangementer skal legge forholdene til rette for en trygg russefeiring.

«Dette er russetida»

Onsdag kveld, 1. mars klokka 18, inviteres alle VG3-elever og deres foresatte til informasjonsmøte på SVGS.

– Vi i russestyret og ressursgruppa skal presentere oss, snakke om hva som skjer i russetida og hva russetida er for oss, sier russepresidenten.

I tillegg vil blant annet helsesøster fortelle om hvordan foreldrene på best mulig måte kan ta vare på russen, mens Espen Molland i politiets ungdomsgruppe gir et innblikk i hvordan politiet jobber for å forebygge hendelser.

Forberedt på å ta grep

Som bakgrunn har det allerede i år oppstått episoder med slåssing mellom sandefjordsruss og larviksruss. I midten av januar gikk rektorene ved de to videregående skolene sammen om å utarbeide en felles strategi for hvordan de skal håndtere uønsket oppførsel.

Russestyret er også forberedt på å ta grep, blant annet ved å megle, dersom tilsvarende rivaliseringer fortsetter. De samarbeider med russestyret ved Thor Heyerdahl videregående skole (THVS) i Larvik for å slå hardt ned på dette.

– Jeg var med på meglingsmøtet, der de det gjaldt fikk sagt sitt. Begge partene var enige om at det hadde gått for langt og de skulle ta tak i dette, sier Emma Davidsen.

Hjørdin Torsvoll, avdelingsleder ved SVGS og russekontakt, forteller at skolen bruker mye tid og ressurser på holdningsskapende arbeid, blant annet gjennom skolens ressursgruppe.

Både han og russepresidenten trekker fram at det kun er snakk om et fåtall av årets russekull som lager bråk, og håper man ikke skjærer alle over én kam.

– Russeballet i januar ble veldig bra. 260 personer deltok. Det var minimalt med bråk og vi fikk se en herlig gjeng, sier Henriksen.

SKAL TA GREP: Russepresident Håvard Henriksen og visepresident Emma Davidsen (begge i midten) med resten av russestyret.

SKAL TA GREP: Russepresident Håvard Henriksen og visepresident Emma Davidsen (begge i midten) med resten av russestyret. Foto:

Trafikkdag og innsamling

Fredag 3. mars gjennomføres trafikk- og helsedagen for årets russ, hvor målet er å gi avgangselevene gode holdninger, at de skal være i stand til å ta vare på seg selv, sin egen helse og gjøre bevisste, gode valg i russetida og videre i livet.

Elevene skal gjennom fire stasjoner, som innebærer rollespill og øvelser. Trygg Trafikk er arrangør.

Helgen etter, søndag 12. mars, går russen fra dør til dør i aksjonen Krafttak mot kreft og samler inn penger til Kreftforeningen. Målet er å slå fjorårets beløp, som var på cirka 200.000 kroner.

– Alle jeg har snakket med er kjempemotiverte for å delta. Så da er det bare viktig at folk er hjemme og klare over at vi kommer, sier Henriksen.

Årets russeknuter blir også presentert om kort tid, både knutene som er felles for Vestfold og unike for Sandefjord.

Emma Davidsen er knuteansvarlig, og kan fortelle at det kommer noen nyheter:

– For eksempel ønsker helse- og oppvekst å ha blodprøve eller helsesjekk som én av knutene. Resten av knutene får vi se om ikke lenge, sier hun.

SVGS-russens arrangementer:

  • Onsdag 1. mars: Informasjonsmøte for russen og foresatte klokka 18. Russestyret presenterer seg og gir et innblikk i hva russetida er for unge. Helsesøster og politiet informerer foreldrene.
  • Fredag 3. mars: Trafikk- og helsedag, arrangeres hele dagen for VG3-elevene ved SVGS.
  • Søndag 12. mars: Krafttak mot kreft. Russen går fra dør til dør i Sandefjord og samler inn penger til Kreftforeningen.
  • I slutten av april: Russerevy.
  • I slutten av april: Vrengekro og russedåp arrangeres rundt 25. april (dato er ikke helt spikret). Etter dette kan russen bruke russeklær på skolen.
  • Natt til 1. mai: Russetreff på Skjellvika.
  • Natt til 17. mai: Russetreff på SVGS.
  • 17. mai: Borgertoget. Russestyret planlegger en økt satsing i årets russetog, i samarbeid med 17. mai-komiteen.

Artikkeltags