– Styret ser ikke grunnlag for sivil trafikk etter 1. november og det er besluttet at trafikken skal avvikles etter dette dersom forventet fremtidig volum fra Ryanair bekreftes, står det i pressemeldingen.

1. november er datoen hvor Ryanair ikke lenger vil bruke Moss lufthavn Rygge som baseflyplass.

Det gjør at MLR mister så mange som 1,1 millioner passasjerer.

– Da taper vi 100 millioner kroner, har Svein Hurlen, styreleder på flyplassen sagt tidligere.

Ville ikke si noe

Det var lenge uvisst om styret og eierne faktisk satt i et styremøte tirsdag ettermiddag og kveld. «Ingen» ville verken avkrefte eller bekrefte noen ting.

Like etter klokken 19:00 kom svaret.

Styret og eierne har altså besluttet at flyplassen avvikles 1. november – hvis Ryanair holder fast ved oppsigelsen av Rygge som baseflyplass.

– Vi er slitne

Bjørn Petter Jenssen sier at de ansatte på flyplassen er slitne av situasjonen de er oppe i.

– Stemningen blant de ansatte den siste tiden har vekslet mellom å være spent og oppgitt, sier lederen av LO-utvalget på flyplassen.

Han har fortsatt håp for framtiden til Moss lufthavn Rygge.

– Det er fortsatt håp, men vi begynner å bli slitne av kampen og av Regjeringens manglende evne til å høre på fornuft, sier han tirsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Ryanair fastholder å flytte, skjebnetimer på Rygge

Ingen baseflyplass

Flypassasjeravgiften som skal innføres fra 1. juni, har fått Ryanair til å si opp baseavtalen med Rygge fra 1. november.

Dersom det irske lavprisselskapet forsvinner, vil antallet passasjerer synke fra 1,6 million til 500.000, noe ledelsen mener vil gjøre flyplassen til et underskuddsforetak.

Da taper vi 100 millioner kroner, sier Hurlen.

Tandberg har hele tiden sagt at innføringen av flypassasjeravgiften vil sørge for at flyplassen legges ned.

LES OGSÅ: Flyplasskapasiteten på Østlandet skal kartlegges

– Vi har ikke blitt lyttet til

Orkla, som eier 40 prosent av Rygge sivile lufthavn, beklager at det nå går mot avvikling av flyplassen.

Orkla sier selskapet har forsøkt å påvirke regjeringen til å omgjøre beslutningen om å innføre en flypassasjeravgift fra 1. juni. Beslutningen har fått Ryanair til å si opp sin baseavtale med Rygge fra 1. november.

– Det er meget synd. Vi har forsøkt siden årsskiftet å jobbe på en systematisk måte for å få regjeringen til å endre sin beslutning. Vi har ikke blitt lyttet til, sier konserndirektør for kommunikasjon, Håkon Mageli, til NTB.

Han varsler at Orkla ikke har noen planer om å foreta seg noe i den situasjonen som nå har oppstått.

Fakta om flypassasjeravgiften

  • Vedtatt av Stortinget i desember i fjor og opprinnelig planlagt innført fra 1. april i år. Innføringen er nå utsatt til 1. juni.
  • Avgiften skal ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner.
  • Avgiften var en del av budsjettavtalen mellom Høyre/Frp-regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF fra november 2015.
  • Den nye avgiften skal etter forutsetningene gi staten 1 milliard kroner i inntekt i år.
  • Ifølge Stortingets vedtak skal flypassasjerer som må reise med flere fly, bare betale én avgift. Finansdepartementet foreslår som vilkår for dette at reisene foregår med samme selskap, eller selskaper med samarbeidsavtale.
  • EFTAs overvåkingsorgan ESA skrev til Nærings- og fiskeridepartementet at avgiftens unntak for slike transferpassasjerer kunne være ulovlig statsstøtte. De har derimot i ettertid sagt at de ikke har noen innvendinger mot avgiften.

Kilde: NTB

– Ingen kommentar

Ryanairs kommunikasjonsrådgiver Hans-Jørgen Elnæs vil ikke kommentere at styret ved Rygge sivile lufthavn har besluttet å legge ned Moss lufthavn, Rygge.

– Vi har ingen kommentarer til dette. Vi har synliggjort vårt standpunkt overfor mediene i Norge tidligere, og utover det har vi ingenting å tilføye, sier Hans-Jørgen Elnæs, kommunikasjonsrådgiver i Ryanair, til NRK.

Det irske lavprisselskapet Ryanair har varslet at de kommer til å legge ned sin base på Rygge på grunn av flypassasjeravgiften. Ryanair vil offentliggjøre sine planer i neste uke. Uten Ryanair vil den årlige trafikken falle fra 1,6 millioner passasjerer i fjor, til under 500.000.