Vil kjempe for å beholde ett av fengslene i Vestfold

Stortingspolitiker Erlend Larsen (H) mener det bør være minst ett fengsel i Vestfold.