Med 730 boliger, 26 skoler og like mange barnehager, samt en rekke andre bygg, er det krevende å ha oversikt for nødvendig vedlikehold. Dette gjør imidlertid Sandefjord kommune så godt, at de nå har vunnet en pris for det.

Nylig var Sandefjord én av syv kommuner som ble tildelt Fagprisen for god eiendomsforvaltning. Initiativtakerne til prisen er Direktoratet for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP Skadeforsikring AS. Direktør i KLP Skadeforsikring, Elin Evjen, delte ut prisen på en konferanse i Tromsø fredag.

– Når kommuner jobber systematisk med å ta vare på bygg, skjer det langt færre skader. Da er de på forskudd, og kan skape trygge bygg med god kvalitet i stedet for å halse etter og reparere. Det lønner seg økonomisk, og kommunene har som kjent mange gode formål å bruke sparte kostnader på, sa Evjen under utdelingen.

Seksjonsleder Eiendom, Petter Ugland, var i Tromsø for å motta prisen på vegne av kommunen.

Foran de fleste

Også Øyvind Antonsen er seksjonsleder Eiendom i Sandefjord kommune. Han er svært fornøyd med at kommunen får prisen.

– Vi har jobbet mye helt siden 1990-tallet med å skaffe oss digital oversikt over alle våre bygg. Nå ligger vi foran de fleste kommunene i Norge på vedlikehold, sier Antonsen.

Formålet med arbeidet er å kunne bruke byggene i hele sin levetid. For som Antonsen sier; det kommer et tidspunkt når bygningene er «brukt opp».

LES OGSÅ: Snart flytter hele skolen inn her

– For oss er det vel bare Sandefjord rådhus som er et evighetsprosjekt.

– Har dere nok penger til et optimalt vedlikehold?

– Man kan selvfølgelig alltid ønske mer, men vi har fått bra med penger til vedlikehold. Det er også mye opp til oss selv, sier Øyvind Antonsen.

LES OGSÅ: PP-tjenesten blir samlet i nedlagt sykehjem

Tryggere lokalsamfunn

De seks andre kommunene som fikk prisen, var: Sola, Hå, Flesberg, Haugesund, Froland og Gol. Vinnerkommunene må blant annet aktivt bruke IK-bygg, et digitalt verktøy som bidrar til rask og god kommunikasjon mellom eier, forvalter og bruker av et bygg. Da kan man raskt komme opp med en handlingsplan når ansatte avdekker feil og mangler.

– Kommunenes sikkerhetsarbeid er jevnt over godt. Likevel skjer det dødsbranner i kommunale bygg i Norge. KLP har i mange år engasjert seg i sikkerhetsarbeid for å få ned risikoen for skader, og dermed også skape trygge lokalsamfunn, sier Elin Evjen.