Barnetalsmannen raste mot Chr. Hvidts Plass-prosjektet. – For liten lekeplass på et skyggefullt betonglokk!

Lovordene om «nye» Chr. Hvidts Plass 3 og Atlantic satt løst hos politikerne i planutvalget. Men Ivar Ramberg var ikke med på notene. Barnetalsmannen var skarp i kantene, både skriftlig og muntlig.