Naturvernforbundet fikk seg en på trynet. Datasenter-klagen avvist av fylkesmannen

Naturvernforbundet i Sandefjord står alene i protestene mot datalagringssenteret på Sundland i Stokke. På motsatt side finner vi Statkraft, Sandefjord kommune og nå også Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.