Bente skal undersøke rådmannsansettelsen. Kontrollutvalget usikker på om offentlighetsloven ble fulgt

Ansettelsen av Bjørn Gudbjørgsrud (51) som ny rådmann i Sandefjord kommune skal granskes. Det vedtok et enstemmig kontrollutvalg torsdag ettermiddag.