Eckhoff måtte fratre i Helfo, og fikk fem måneders sluttpakke. Mistet retten til å komme på jobb neste dag

Medarbeidere i Helfo erklærte mistillit til Magne Eckhoff. I en e-post til administrerende direktør varslet de om «situasjoner» og «hendelser», og krevde at ledelsen tok affære.