22 vil lede den tyngste etaten i Sandefjord kommune

Da fristen gikk ut sist, var ikke rådmannen fornøyd med søkertilfanget. Etter annen gangs utlysning av topplederstillingen som HSO-sjef i kommunen, har det meldt seg 22 søkere.