Vidar og Daniel leverer 36 omsorgsboliger i Bugården neste sommer

Kommunen forbereder seg på eldrebølgen, som også vil slå inn i Sandefjord i årene som kommer. Derfor er nye omsorgsboliger under bygging i Bugården om dagen.