Kort og lang ball når Bjørn vil rydde opp i administrasjonen i rådhuset

Bjørn Gudbjørgsrud har for lengst signalisert at han vil vurdere hele den administrative organiseringen i Sandefjord kommune. På kort sikt må han finne ut hvordan eiendomsforvaltningen skal plasseres og organiseres.