Kommunen risikerer erstatningskrav på mer enn 50 millioner hvis det blir endelig nei til boliger på Gokstadjordet

Anders Bettum i Gokstad Eiendom AS og eier av Gokstad gård inngikk i 2017 en utbyggingsavtale med JM Norge. Den ryker dersom kommunestyret støtter flertallsvedtaket i formannskapet 4. juni om å tilbakeføre Gokstadjordet fra boliger til grøntområde.