Endelig punktum for samarbeidsløsningen på Chr. Hvidts Plass

Hotel Atlantic og Hjertnes Eiendom fant hverandre til slutt, og lanserte felles løsning på front og bygningskropp på Chr. Hvidts Plass. Rådmannens forslag om å vedta prosjektet slik det foreligger, fikk allmenn tilslutning i planutvalget.