Omsorgsboliger på Aagaards Plass på vent til budsjettdragkampen

Alle ville ha dem, men flertallet kviet seg for å konkludere. Kjøp av 40 omsorgsboliger på Aagaards Plass ble skjøvet til budsjettprosessen, når alle kortene ligger på bordet og politikerne må ta de ubehagelige valgene.