Ansettelsen av ny rådmann blir sak i kontrollutvalget. Innbygger mener loven ble satt til side for avtalt spill

Artikkelen er over 1 år gammel

«Etter min mening har Bjørn Gudbjørgsrud og de øvrige involverte gjennomført en planlagt omgåelse av loven om offentlighet, ved Gudbjørgsruds ansettelse. Kontrollutvalget bes undersøke om dette medfører riktighet.»