Ansettelsen av ny rådmann blir sak i kontrollutvalget. Innbygger mener loven ble satt til side for avtalt spill

«Etter min mening har Bjørn Gudbjørgsrud og de øvrige involverte gjennomført en planlagt omgåelse av loven om offentlighet, ved Gudbjørgsruds ansettelse. Kontrollutvalget bes undersøke om dette medfører riktighet.»