Kontrollutvalget enig med Kommunerevisjonen i at lovverket ble omgått i rådmannsansettelsen. Men den som kunne belyse uklarhetene, var på reise

Et enstemmig kontrollutvalg tok til etterretning Kommunerevisjonens konklusjon om at offentlighetsloven ble brutt to ganger og kommuneloven én gang da Bjørn Gudbjørgsrud ble ansatt som ny rådmann.