Slik blir den nye organiseringen av kommunen: Toppledergruppa slankes

Bjørn Gudbjørgsrud har bestemt seg: Toppledergruppa reduseres fra ni til syv personer. Stein Rismyhr mister funksjonen som assisterende rådmann. Alle kan være vikar, mener rådmannen, som vil ha sine seks nærmeste på samme gulv som ham selv.