– De «nye opplysningene» kan umulig ha kommet fra rådmannen. Han er part i saken og i høy grad inhabil

Varsler og kommuneadvokat Miriam Scheis advokat, Ellen Holager Andenæs, tar det for gitt at de opplysningene kontrollutvalget har mottatt etter møtet torsdag, og som førte til omgjøring, ikke stammer fra rådmannen.