Kommunen og næringslivet satser globalt

Sandefjord skal bli bedre på inkludering. Nå skal et treårig prosjekt kalt Globale Sandefjord øke mangfoldet av ansatte i privat og offentlig virksomhet.