Sparebankstiftelsen DNB deler årlig ut store beløp til ulike lag og foreninger på Østlandet. I sin andre tildelingsrunde i 2017 gir de 1,4 millioner kroner til syv formål i Sandefjord. Blant disse er Sandefjord Teaterforening, som får 310.000 kroner til mobile scenelementer.

– En fantastisk gave, som viser at det vi driver med blir lagt merke til på nasjonalt nivå. Desto bedre utstyr vi har og aktiviteter vi driver med, desto flere medlemmer får vi også, sier styreleder i foreningen, Tom Gunnar Børresen.

LES OGSÅ: Julenissen kom tidlig til Naper`n i år

Etter at pengene er utdelt 10. januar, kan de kjøpe utstyr som lett kan flyttes til og fra lokalet de leier på Hegnasletta. Det gjør også at de kan øve på en mer realistisk måte. Og ikke minst sparer et slikt permanent utstyr bruk av tid og penger på å finne og leie inn utstyr fra gang til gang.

Disse får tilskudd

Før jul skrev Sandefjords Blad at Frillynt Norge også får 150.000 kroner fra stiftelsen. De andre formålene som får penger, er:

■ Sandefjord Turistforening: 360.000 kroner til sanitæranlegg

■ Gokstad skole FAU: 300.000 kroner til å ferdigstille nærmiljøanlegget

■ Sandefjord Svømmeklubb: 174.000 kroner til innslagstavler

■ Sande- og Mosserød skolekorps: 70.000 kroner til eufonium og tromboner

■ Sandefjord og Omegn Metallsøkerklubb: 40.000 kroner til metalldetektorutstyr

Kilde: Sparebankstiftelsen DNB

 

Sanitæranlegg ved Goksjø

For styreleder Ragnar Standal i Sandefjord og Opland turistforening er støtten de får kjærkommen. Pengene, 360.000 kroner, skal gå til et sårt tiltrengt sanitæranlegg ved Svinessaga ved Goksjø.

– Der har vi stor tilstrømning av folk hele året. Da trenger vi å kunne tilby et sanitæranlegg med universell utforming og som tilfredsstiller miljøkrav. Målet er at anlegget kan stå klart i løpet av 2018, sier Standal.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

DNT Vestfold, som består av fem lokallag, fikk ved denne tildelingen 300.000 kroner til stimerking, turkart og opplæring av 15 ungdommer gjennom programmet Unge Naturtalenter. Ungdommene skal kurses i turledelse. 

Fire støtteområder

Totalt gir stiftelsen 86 millioner kroner i denne andre tildelingsrunden, fordelt på 378 lokale tiltak. For året som helhet er det delt ut 316 millioner kroner til samfunnsnyttige prosjekter innenfor fire støtteområder: Kunst og kultur, kulturminner og historie, nærmiljø, idrett og lek, og friluftsliv og naturkunnskap.

I forbindelse med tildelingen skriver Sparebankstiftelsen DNB at de er opptatt av å skape gode møteplasser, bidra til mer aktivitet og at flere opplever tilhørighet. Tiltakene som får støtte skal være til glede for mange, ha et perspektiv utover dagen i dag, involvere frivillige og bidra til deltakelse og engasjement.

– Vi støtter engasjerte folk som gjør en innsats for å skape et triveligere nærmiljø. Med tilskuddene fra oss, får frvillige organisasjoner gjennomført ideer og tiltak til glede for oss alle, sier gavesjef Sissel Karlsen.

Fire milliarder siden 2002

Siden stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002 er det tildelt over fire milliarder kroner, hvorav en rekke tiltak i Sandefjord har fått støtte. I 2009 ga stiftelsen 12 skulpturer laget av Knut Steen til en paviljong på Midtåsen, i tillegg til tilskudd til bygget. I 2016 var det blant andre Stokke IL som kunne glede seg over 642.000 kroner til ny løpebane, og Sandefjord Roklubb fikk 300.000 kroner til bryggeanlegg. I 2014 fikk Runar 600.000 kroner til lyssetting av rulleski-anlegget.

LES OGSÅ: Delte ut millioner på en helt vanlig torsdag

Gavedryssene fortsetter neste år, med ny søknadsfrist allerede 1. februar.

Sparebankstiftelsen DNB opprettet for øvrig Amediastiftelsen i februar 2016. Formålet med denne stiftelsen er eierskap av Amedia, som Sandefjords Blad er en del av.