Det bor nå 62.991 personer i Sandefjord, ifølge tall fra SSB.

Det er en økning på 237 personer i forhold til forrige kvartal.

SSB har også regnet ut et forventet folketall i årene som kommer.

De regner med at det i 2030 kommer til å være 68.590 innbyggere i Sandefjord og at det vil øke ytterligere i 2040, til 73.441 innbyggere.