Frykter deponi kan skade sjø og kyst

Et deponi for uorganisk farlig avfall i Brevik er en risiko også for kysten i Vestfold. Det mener fire Vestfold-ordførere.