Tidligere kommunetopp tiltalt for seksuelle overgrep mot barn

En tidligere etatssjef i Sandefjord kommune, med ansvaret for barnevernet, er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot barn.