– Vestfold har manglet en målrettet satsing for å få ned selvmordstallene, særlig blant unge. Det har Unge LEVE etterlyst lenge, og vi søkte derfor om penger sånn at vi kan jobbe med tiltak vi mener er nødvendige. Nå er vi klare for å sette i gang, sier Veronica Poer, prosjektleder i Unge LEVE i Vestfold.

Hun har ansvaret for ungdomsavdelingen i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Organisasjonen tilbyr blant annet sorgstøtte til etterlatte ved selvmord, og jobber med tiltak for å forebygge selvmord.

De 300.000 kronene foreningen har blitt tildelt skal gis over en periode på to år, og skal øke innsatsen mot selvmord. De skal brukes på opplysningsvirksomhet, veiledning, samtaler og kursing av både unge og voksne.

Høy terskel

Ifølge Poer er det mange som har høy terskel for å be om å få snakke med noen.

– Vi skal først og fremst ut og snakke med ungdom. Det å ha det vanskelig fra tid til annen er helt normalt, men vi vil få fram at det også er hjelp å få om du trenger det.

Poer mener også at det er viktig å bidra til bevisstgjøring av voksne som møter ungdom som har det vanskelig. Derfor skal foreningen utvikle et kurs som gjør blant annet lærere bedre rustet for å takle kriser og vanskelige situasjoner.

Vil være på topp

Ingen fylkeslag i LEVE har mottatt en høyere pengesum til et prosjekt i egen regi, som foreningen i Vestfold nå skal få.

Arbeidet som gjøres her i fylket vil dermed bidra til å gjøre Vestfold på topp når det gjelder selvmordsforebygging.

– Det er viktig å begynne i det små, og vi gleder oss til å spille på lag med andre organisasjoner, offentlige etater, skolen og fagmiljøer. På den måten kan vi oppnå gode resultater, og på sikt kan vi derfor overføre prosjektet til andre deler av landet. Dette er bare begynnelsen, sier Poer.