Ungdommene føler seg ikke hørt. Nå blir det tomme klasserom igjen: – Det er framtiden vår

Av

Rundt 40.000 streiket for klimaet i mars. Til tross for norgeshistoriens største ungdomsdemonstrasjon noensinne, føler ikke de unge seg hørt og arrangerer på nytt en streik for klimaet.