Skagerak-lærere må likevel ikke vente i to år før de får politiattest

Skagerak International School er lettet etter at Kunnskapsdepartementet gir unntak til de internasjonale skolene.