Over 4 millioner lønnstakere og pensjonister (9 av 10) mottar skatteoppgjøret 27. juni.

De 129 000 skattyterne som har skatt til gode, får til sammen 1,4 milliarder kroner tilbakebetalt. 24 000 lønnstakere og pensjonister i Vestfold får restskatt. De må betale til sammen 444 millioner kroner, eller 18 400 kroner i gjennomsnitt. Det skriver Skatt sør i en pressemelding.

Skatteoppgjøret er basert på de opplysninger som ble sendt i skattemeldingen i april. Skatteetaten beregner hvor mye skatt du skal ha betalt i fjor og enten betaler tilbake overskytende beløp eller krever inn restskatt. Slik blir skatten riktig.

– Det er du selv som fastsetter grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Dersom du finner feil eller du får nye opplysninger i etterkant, skal du i de fleste tilfeller endre dette selv og sende ny skattemelding, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatt sør.

For dem som ikke mottar skatteoppgjøret 27. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. 

Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll.