Dette tjener folk flest

Vi har tatt en tur ut for å høre om folk er fornøyde med jobben og lønnen sin.