– Det er penger jeg har tjent gjennom et langt liv og nøktern livsførsel, og ikke noe jeg går og tenker over.

Med 6,29 millioner kroner i formue har Høyre-politikeren Tor Steinar Mathiassen så vidt passert grensen som fører ham inn blant den rikeste prosenten i verden. Ifølge rapporten Global Wealth, utarbeidet av den sveitsiske banken Credit Suisse går grensen ved 759.900 dollar, som tilsvarer 6,15 millioner norske kroner.

I Sandefjord tilhører 353 personer denne eksklusive gruppa. Mathiassen har den 341. største formuen i kommunen.

– For meg er det ikke den delen av hverdagen som betyr noe. Det er livskvaliteten, og ikke kroner og øre. Jeg tror mange nordmenn tenker som meg, så lenge vi har en nogenlunde økonomi og lever i et fritt, trygt og godt land og kan være med å skape ting.

Tor Steinar Mathiassen tjente i 2014 825.577 kroner og skattet 335.823 kroner.

LES OGSÅ: Fra Sandefjord til Dallas

Boliger betyr mye

Det er mange variabler og skatteregler som påvirker anslag på formue. I Norge er de reelle formuene som regel langt større enn det som går fram av likningstallene. Dette skyldes blant annet lave verdifastsettelser på boliger, samt at boligprisene har økt sterkt i Norge over mange år.

Et eksempel er Oslo, der 9.682 personer har en formue på over 6,15 millioner kroner. Det er dobbelt så stor andel av befolkningen som Sandefjord.

Den gjennomsnittlige formuen i Norge er 549.000 kroner. Sandefjord ligger ikke langt bak, med sine 533.000 kroner.

At nabokommunene Stokke og Andebu ligger langt under, med henholdsvis 388.000 og 349.000 kroner i gjennomsnittlig formue, kan trolig også for en stor del forklares med boligprisene.

I Stokke har 61 personer formuer større enn 6,15 millioner. I Andebu er det 19.

En annen forklaring på forskjellene i de tre kommunene, som om et år blir til én, kan være store formuer på en gruppe enkeltpersoner i Sandefjord, blant annet som følge av eierskap i store bedrifter. De 50 rikeste i Sandefjord økte i løpet av 2014 sine samlede formuer fra 3,87 milliarder, til 4,78 milliarder kroner. For øvrig er det de samme personene som går igjen blant de med størst inntekt og formue.

Gjennomsnittlig inntekt i Sandefjord var i fjor 282.000 kroner, rundt 20.000 kroner mer enn i Stokke og Andebu. Gjennomsnittlig skatt var 93.000 i sandefjord og nær 10.000 kroner lavere i de to nabokommunene.

– Dette har vi visst hele tiden. Det blir for enkelt å si at dagens sandefjordinger kommer til å subsidiere de nye innbyggerne, sier Mathiassen.

– Bedre om alle bidro

Mer enn forskjellene mellom de tre kommunene, er Mathiassen opptatt av å få et mer rettferdig inntektssystem for kommunene.

– Det har politikere og administrasjon pekt på i mange år. Skatteutjevningen som Vestfold-kommunene ber om er det ingen regjeringer som har klart å gjøre noe med.

Mer enn hvem som står hvor på inntekt, skatt og formue, er Mathiassen opptatt av at de betaler sin rettmessige skatt.

– Noen sluntrer seg unna, og betaler ikke det de skulle ha gjort. Hadde alle bidratt ville situasjonen ha vært mye bedre for alle, sier eks-banksjefen.

Utregningene fra Credit Suisse omfatter personer over 20 år. Og de viser at en stadig mindre andel av verdens befolkning eier stadig mer av de samlede verdiene. I 2009 eide den rikeste prosenten 44 prosent av de samlede verdiene. Nå eier den én-prosenten over halvparten av verdiene. Det holder med en formue på 26.000 kroner for å tilhøre den rikeste halvdelen.

I Norge er 68,6 prosent av befolkningen blant de 20 prosent rikeste i verden.