Du har sannsynligvis sett at inntekten som står oppført på folk i skattelistene er mye lavere enn det du mener er den virkelige inntekten. Det er nemlig nettoinntekten som vises i skattelistene, den såkalte «alminnelige inntekten».

Den viser lønnsinntekten inkludert kapitalinntekter, fratrukket alle fradrag som for eksempel personfradrag, minstefradrag og lånerenter.

– Derfor har de aller fleste en høyere lønnsinntekt enn hva nettotallene, eller skattetallene om du vil, viser, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no.

I skatteoppgjøret er det opplysninger om alminnelig inntekt, betalt skatt og formue.

LES OGSÅ: Hvem tjente mest i ditt årskull? Sjekk inntektstoppen her (+)

Lønnsinntekten

Dette er tilstrekkelig til å kunne beregne lønnsinntekten. I smartepenger.nos kalkulator legger du inn nevnte tall i de tre øverste feltene. Resten blir beregnet automatisk.

Her sjekker du naboens, sjefens og dine kollegers virkelig lønn

Forhold som gjør at kalkulatoren blir unøyaktig eller feil er hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon, samt forhold som bosatt i Finnmark og Nord-Troms, BSU-sparing og næringsinntekt.

– Den inntekten som står i skattelistene er alminnelig inntekt, dvs. netto inntekt, som er summen av inntekter minus fradrag. Med andre ord vil for eksempel en arbeidstaker som har store fradrag, som for eksempel renteutgifter, reiseutgifter eller tap ved salg av aksjer, ha en mye lavere inntekt i skattelistene enn hans reelle lønnsinntekt, utdypet fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen overfor Nettavisen i 2017.

LES OGSÅ: Skapte formue på eiendom i Sandefjord (+)

Økonomi

Lothe mener ligningstallene gir et visst innblikk i en persons økonomi, men det er veldig mange feilkilder som gjør at det er vanskelig å bruke tallene som en fasit.

– Særlig vil jeg trekke fra at mange eiendeler verdsettes langt lavere enn omsetningsverdi, og at nettoinntekten ofte er langt lavere enn reell bruttoinntekt. I tillegg kan det ha vært gjort feil fra skattyters eller fra Skatteetatens side som påvirker tallene. Skattetallene som legges ut nå tar heller ikke hensyn til at noen skattebetalere har klaget på skatteoppgjøret sitt, understreket Lothe.

LES OGSÅ: Ina Wroldsen, Vegard Harm og Karin Fossum med millionlønn – så mye tjener kjendisene i Sandefjord (+)

Dette sier skatteetaten

Skatteetaten definerer opplysninger om lønn i skattelistene slik:

Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44).

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.

Skattesatsen for alminnelig inntekt er satsen som brukes for både inntekter og fradrag.

Vær oppmerksom på at tallene i skattelistene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.

LES OGSÅ: Inntekter på åtte millioner og formuer på 70 millioner – dette tjener toppene i næringslivet (+)