Herbjørn Hansson nullet ut formuen

På ett år har skipsreder Herbjørn Hansson gått fra 91 millioner kroner til null i formue.