Meglere: 30.000 dollar – Hansson: 40.000 dollar

Meglerne mener Herbjørn Hansson drar inn 30.000 dollar dagen på sine oljetankere. – 40.000 dollar, sier Hansson.