– Skal vi spille krig?, spør Aurora Øynes Olsborg (7).

Hun holder i en kortstokk og begynner å dele ut kort til klassekameratene Amanda Bjørge (7) og Herman Haugen (7). De tre tester ut noen av de nye læremetodene som er innført på Krokemoa skole etter at en ny matematikksatsing startet i høst.

LES OGSÅ: Sandefjord får millionbeløp til å ansette 6–8 nye lærere

Prosjektet «Tidlig innsats i matematikk» skal ledes av seks mattematikklærere og en prosjektleder. Sistnevnte er allerede på plass, det er også to nye lærere på Haukerød skole. Ytterligere fire lærere trengs.

Mye vil forandre seg

– Vi skal satse på matematikk og dette skal rettes mot 1.–4. trinn. Det vil si tidlig innsats, forteller Trygve Norskog, rektor ved Krokemoa skole.

Matteundervisningen kommer til å forandre seg. Ikke minst ved at det blir flere lærere i timene. I tillegg skal elevene jobbe mer utforskende, de skal bruke nytt materiell og de skal ha matematiske samtaler.

– Elevene kommer til å merke at vi bruker regning mer i alle fag. De skal få en dypere forståelse for faget ved blant annet å samhandle og jobbe praktisk. De skal ikke bare lære fra boka, forteller nyansatt prosjektleder Trine S. Forfang, og legger til:

– Målet med dette er at enda flere elever skal synes at matte er et morsomt og givende fag. Og helst flere voksne også.

LES OGSÅ: Nå kan du søke på ny studielinje ved SVGS

Et annet mål med prosjektet er å redusere frafallet i videregående skole. Der utpeker matematikk seg som det faget flest stryker i.

Samarbeider i kretsen

Prosjektet skal vare i fire år. Håpet til de to barneskolerektorene er at det videreføres. Deres plan er uansett å sørge for et bedre samarbeid med nærliggende barnehager, Bugården ungdomsskole og Sandefjord videregående skole.

– Vi har allerede startet samarbeidet med to barnehager og vært i møter med dem, forteller Norskog.

Men ifølge Krokemoa-rektoren er det ikke bare den oppvoksende generasjonen som sliter med brøk og algebra. Foresatte synes også at matematikken er utfordrende. De strever med å følge opp skolearbeidet. Derfor skal det arrangeres foreldrekurs på begge barneskolene i kretsen.

– Der skal vi vise dem hvordan de kan hjelpe til, blant annet ved å spille spill og å «snakke matematikk», forteller prosjektleder Forfang.

Nå ser både prosjektlederen og de to rektorene fram til å komme skikkelig i gang med prosjektet. De siste fire lærerstillingene som trengs er lyst ut.

Finansiering

  • Pengene for å ansette seks lærere og én prosjektleder i Sandefjord-skolen kommer fra regjeringen.
  • Midlene kom fordi Sandefjord er blant landets 100 kommuner med lavest lærertetthet.
  • Sandefjord-skolen har fått 4.674.342 kroner.
  • Det er bestemt at disse skal brukes til prosjektet i Bugården krets.

Kilde:udir.no

– Vi søker de som er glade i matematikk og som synes det høres spennende ut å jobbe i et mattematikkteam, sier Fyllingsnes.

Har hatt utfordringer

Skole- og barnehagesjef Simen Seeberg forteller at Bugården krets over tid har hatt utfordringer i matematikkfaget.

– Det har ført til at et urovekkende høyt antall elever ikke mestrer matematikken på videregående skole, sier han.

Skole- og barnehageetaten kommer til å bedrive følgeforskning av prosjektet og konsentrere innsatsen. Det er usikkert om prosjektet kan videreføres etter fire år.

– Det kommer an på nasjonalpolitisk vilje og bevilgning, sier Seeberg, som forteller at søknadsfristen for å søke på de fire gjenstående mattelærer-stillingene er 29. februar.