Ulrik, William og Kent laget benker til julemarkedet

De tre guttene var pinlig nøyaktige da de designet og produserte benkene til Nissemor.