14-åringen er elev på Ranvik ungdomsskole, som nå er med i et treårig, internasjonalt forskningssamarbeid der målet er å styrke undervisning og læring i matematikk.

Det skal ifølge prosjektplanen skje gjennom å utvikle lærernes faglige selvbevissthet og kompetanse, utvikle rektorenes evner som pedagogiske ledere og øke elevenes medvirkning og ansvarsfølelse.

Tre norske og seks canadiske skoler deltar i det såkalte Norcan-prosjektet, der både elever, lærere, skoleledere og eksterne forskere er involvert.

Skolene skal besøke hverandre for å se, lære og utveksle ideer, og i forrige uke hadde Ranvik ungdomsskole besøk av canadiske lærere.

– Et mer muntlig fag

Neste år drar en delegasjon fra Ranvik til Ontario, og en av dem som skal utgjøre det sandefjordske reisefølget, er Amanda A. Johansen.

Niendeklassingen er glad for at elevene får bidra aktivt i prosjektet.

– Matteundervisningen må være slik at vi føler at det vi lærer, virkelig er noe vi har bruk for til daglig, sier Amanda, og legger til:

– Bare øving og pugging kan bli tungt og føles litt virkelighetsfjernt, så jeg tror det vil være lurt å gjøre faget mer muntlig. Flere gruppeoppgaver, der vi snakker sammen og løser problemer i fellesskap, vil være lurt.

Stort behov

Rektor Titti Legland er glad for prosjektet som nå er i gang.

– Det er helt klart et behov for å styrke ungdommers matematikklæring, for vi ser at mange som klarer seg godt i andre fag, sliter med matematikken. Sentralt er å få opp dybdeforståelse og vise hvordan matematikkunnskap kan anvendes i praktisk arbeid og hverdagslivet.

– Mer elevstyrt

Lærer Hans Torje Stuestøl håper prosjektet vil være med på å gjøre undervisningen mer elevstyrt.

– Nå i denne tidlige fasen håper jeg også det er lov å prøve og feile, for å få til endring og bedring. En må se på hva som puttes inn, og ikke først og fremst være så resultatstyrt.