– Det kommer opp et tastatur hvis du trykker to ganger.

Viktoria Jakobsen (6) viser hvor lett det er å bruke nettbrett. Og gøy. Denne dagen har førsteklassingene ved Framnes skole kommet til å bokstaven F. På noen minutter har lærerne Elin Riber og Ann-Mari Abrahamsen lært elevene hvordan bokstaven ser ut, hvordan lyden høres ut og hvor på kroppen bokstaven finnes. Med noen flere tastetrykk har de lagt på bilde av fingrene sine og lest inn ordet.

– De får inn bokstavene uten at de merker det, sier Abrahamsen.

Da elevene begynte i august startet de som de alltid har gjort – med blyanter. Med de siste tre ukene har elevene brukt nettbrett i norskundervisningen. De begynte forsiktig med to bokstaver i uka. Nå tar de tre i uka. Ifølge lærerne er elevene langt mer motivert nå, enn med bruk av den tradisjonelle blyanten.

– Vi har ulike nivåer i klassen, men ser at alle får det til, sier Riber.

Foreløpig er nettbrettene bare i bruk ved skolen, men fra nyttår skal førsteårselevene også få ta brettene med seg hjem, slik at de kan brukes til lekser. Etter hvert skal de også tas i bruk i de andre fagene.

 

Vraker ikke blyanten

Framnes skole er nå inne i sitt tredje år med bruk av nettbrett. At det nå også er tatt i bruk av de yngste for å lære å lese og skrive, som den første kommunale skolen i Sandefjord, betyr slett ikke at blyantene er lagt bort for godt.

– Det var det foreldrene var bekymret for, at de ikke skulle lære å skrive med blyant. Og så var de bekymret for om brettet skulle falle i gulvet og de måtte erstatte det, sier rektor Tom Olav Guren.

– Vi gjentar hver eneste dag at de skal holde brettet med begge hender, sier Riber. 

Med noen få unntak er alle de rundt 130 nettbrettene fortsatt i bruk. Og i første klasse er det ennå ingen som har gått i gulvet og blitt ødelagt. Og skulle det skje er det skolens ansvar, for brettene er kjøpt inn over skolens ordinære budsjett.

– Vi sparer inn på mindre kjøp av bøker, og vi er tydelige på at dette er vårt satsingsområde, sier Guren.

Gode erfaringer andre steder

Det er avdelingsleder Kirsti Veløy Nadim som har ansvaret for prosjektet ved skolen. Det skjer gjennom et samarbeid med firmaet Rikt, som har spesialisert seg på ny pedagogikk, og da særlig digitale verktøy. Selskapet skriver på sine hjemmesider at 85 prosent av elevene på første trinn knekker lesekoden innen 1. november ved bruk av nettbrett.

 

Nå har selskapet samarbeid med 69 kommuner om opplæring. Blant annet har flere skoler i Bærum gode erfaringer med nettbruk også på første trinn. Kommunen har som mål at samtlige elever innen tre år skal få sine egne nettbrett.

I Sandefjord er nettbrett også tatt i bruk på første trinn ved den kristne privatskolen Moe, som i likhet med Framnes også var tidlig ute med bruk av nettbrett på de eldre trinnene.

Selv om rektor Tom Olav Guren tror at også de eldste elevene ved skolen har hatt økt læring med nettbrett, har han foreløpig ikke bevis. Det kommer neste år, når prøveresultater fra tidligere elever som nå går på ungdomsskolen er klare.

– Jeg er spent på de resultatene. Men uansett har nettbrettene kommet for å bli, sier Guren.

LES OGSÅ: Vil lære mer om data

– Bør lære av hverandre

Leder i skole- og barnehageutvalget i Sandefjord kommune, Anne Strømøy (H), synes det er fantastisk at skolen etter bare tre uker merker økt læring. Hun vil foreløpig likevel ikke foreslå innføring av nettbrett ved alle skoler fra første trinn.

– Gode ideer som viser seg å fungere bør tas i bruk ved andre skoler, men det er ikke nødvendigvis slik at det som fungerer ved én skole vil gjøre det ved en annen. Jeg tror det første jeg skal gjøre nå, er å ta en tur til Framnes skole.

Hun vil heller ikke være bastant på om kommunen bør gå inn med ekstra penger dersom det skal kjøpes inn nettbrett, eller om de andre skolene må disponere innenfor egne budsjetter, slik de har gjort ved Framnes.