Disse åtte skolene foreslås nedlagt

Framnes, Ormestad, Vesterøy, Gokstad, Helgerød, Unneberg, Byskolen og Sande. Alle skolene kan bli historie.